Budování výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Značky Morava, a.s.

Dne 31.3.2021 jsme ukončili projekt s názvem „Budování výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Značky Morava, a.s.“ s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016041. V rámci projektu vzniklo v naší společnosti se sídlem Brantice 430, Brantice moderní vývojové centrum zaměřené na výzkum a vývoj vodorovného dopravního značení, bezpečnostních protismykových úprav a protismykových vlastností vozovek. Seznam zařízení pořízeného z…

Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ

Název projektu: Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178 Program: OPPIK APLIKACE – VII. Výzva Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti údržby pozemních komunikací a tunelů. Projekt je řešen v účinné spolupráci mezi společností Značky Morava a.s. a…