Oprava trhlin a spár

Opravy trhlin a spár obrusné asfaltové vrstvy provádíme speciální frézou a zalévacím zařízením. Smysl těchto oprav spočívá v prodloužení životnosti samotné komunikace až o několik let oproti klasickému frézování poškozeného povrchu a znovu nanesení živičné vrstvy. Na samotné zalévání spár se používají speciální bitumeny zpracovatelné za horka při 160 °C.

ChipFill – výspravy výtluků

ChipFill je speciálně vyvinutý termoplast pro opravu defektů povrchů komunikací. Jednoduchá aplikace se obejde bez použití těžké techniky, k práci stačí smeták, plynový hořák a granulovaný materiál.

Do vyčištěného a suchého výtluku nasypeme termoplast – granule, které se následně pomocí plynového hořáku roztaví. Horký termoplast vteče i do nejmenších prasklin, stejně jako voda. Materiál bezvadně přilne k povrchu, ať už jde o asfalt či cementobetonový povrch. Po cca 15 až 20 min je možné komunikaci opět plně užívat.

Výhody technologie ChipFill

 • Celoroční aplikace
 • Jednoduché použití
 • Horký termoplast zateče i do nejmenších spár (bezvadná tekutost)
 • Rychlé provedení (po 20-ti minutách možné komunikaci využívat)
 • Bez použití těžké techniky (stačí smeták, hořák, 2 ruce)
 • Minimální riziko další degradace povrchu
 • Lepší přilnutí k vozovce (termoplastická vazba s asfaltem)
 • Účinně zamezuje dalšímu pronikání vody
 • Na vrchní vrstvu stačí aplikovat běžný štěrk (pro případné zdrsnění)
 • Velmi vhodné pro opravu defektů spojující jiné materiály např. odtokový kanál
 • Čistota při práci
 • Lehkost materiálu
 • Ekologické

CALTON VS – Postřik proti prašnosti

Postřik CALTON VS se aplikuje pomocí kropícího vozu nebo ručním postřikem. Po aplikaci se vytvoří kompaktní pevná krusta, která zabrání víření materiálu vlivem pojezdu. Na základě měření prašnosti na účelové komunikaci, které prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, bylo zjištěno, že po aplikaci postřiku došlo ke snížení prašnosti z 4,3 mg/m3 na méně než 0,9 mg/m3, což představuje 5ti násobné snížení.

Technologii je možné použít jak na pozemních komunikacích pro snížení prašnosti zejména v letních měsících, tak na silničních stavbách, kde je vlivem povětrnostních podmínek potřeba prašnost regulovat, tak i v rámci domácího použití, jelikož se jedná o polymer, který je zdravotně nezávadný a plně rozpustitelný.

Výhody technologie CALTON VS

 • JEDNODUCHÁ PŘÍPRAVA – roztok je možné ředit ve stanoveném poměru s vodou přímo na místě aplikace.
 • SNADNÁ APLIKACE – pomoci kropícího vozu nebo ručního postřiku.
 • RYCHLÝ EFEKT – v závislosti na teplotě ovzduší je po cca 30 minutách od aplikace zaručena plná funkce postřiku.
 • VYTVOŘENÍ OCHRANNÉ KRUSTY – zabraňuje ztrátám materiálu a znečištění okolí těmito materiály díky povětrnostním vlivům.
 • ÚSPORA VODY – zejména na dopravních stavbách, kde se v horkých dnech musí kropit vodou několikrát denně.
 • POSTŘIK NEMĚNÍ VLASTNOSTI OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ, NEOVLIVŇUJE PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI OŠETŘENÝCH VOZOVEK A JE PLNĚ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ.
 • DOPORUČENÁ ČETNOST APLIKACE – na pojízdných plochách 1 x za 3 dny dle frekvence pojezdu. Na nepojízdných plochách 1x za cca 3 týdny.

Údržba zeleně a dřevin

Štěpkování

Zpracování dřevní hmoty a to jako komplexní služba. Na zpracování dřevěného odpadu, stromové kulatiny a dřevěného klestu, používáme Drtič Eschelbock Biber 70 Plus vybaven hydraulickou rukou Kronos a traktor New Holland 6070.

Sadové a terénní úpravy

Provádíme veškeré zahradnické a zemní práce, terénní úpravy, výsadby dřevin, zakládání travnatých ploch, přípravy půdy pro sadbu sazenic, sadbu sazenic.

Údržba zeleně a komunikací

V rámci péče o zeleň nabízíme kosení trávníků, údržbu záhonů, odborné ořezy keřů a stromů, kácení, frézování pařezů.V oblasti údržby komunikací zajišťujeme zimní i letní údržbu obecních chodníků, vozovek, nebo také firemních areálů a venkovních ploch obchodních center.