PF 2023

Vážení zákazníci a obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022, přejeme Vám klidné svátky, šťastný nový rok a těšíme se na spolupráci v roce následujícím. Upozornění pro naše obchodní partnery z důvodů omezení provozu skladu: poslední příjem a výdej objednávek v tomto roce bude k 16.12. 2022 do 12 hodin. Následné otevření provozu…

Details

Název projektu: Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024540 Program: OPPIK APLIKACE – VIII. Výzva Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti chemického odstraňování vodorovného dopravního značení a povrchové úpravy cyklostezek. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi společností Značky Morava a.s. a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Výstupem projektu bude funkční vzorek chemického přípravku k odstraňování vodorovného…

Details