Správná funkčnost silničních krajnic a příkopů je nepostradatelná pro udržení dobrého technického stavu a maximální prodloužení životnosti vozovky. Seřezáním krajnic a udržováním příkopů zajišťujeme soustavný odtok vody z komunikace a z jejího podloží. Tím předcházeíme podmáčení, vyplavení a podemletí krajnic, vytváření výtluků, kaluží a mrazových trhlin, což v důsledku zvyšuje efektivnost a úsporu nákladů investovaných do oprav komunikací.

Nemalý přínos údržby krajnic a profilace příkopů spočívá ve zvýšení bezpečnosti dopravy. Jeden z hlavních důvodů zajištění odtoku dešťové vody z jízdní dráhy je předcházení vzniku efektu aquaplaningu.

Naše služba spočívá v nasazení příkopového a krajnicového rýpadla MULAG HS 2400 a krajnicové frézy DÜCKER SBF 900, které svým výkonem mohou pomoci před popsanými riziky. Díky parametrům a efektivnosti těchto strojů není třeba při prováděných pracích větší dopravní omezení. Stroje jsou uplatňovány na všech typech komunikací.