• Místo: Černá Hora
  • Provedené práce: Odstranění nevyhovujícího VDZ a povrchu na ploše cyklopruhu
  • Rok realizace: 2024