• Místo: Ostrava – Letiště Brno
  • Provedené práce: Odstranění nevyhovujícího VDZ na ploše, obnova VDZ
  • Rok realizace: 2023, 2024