Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ

Název projektu: Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178 Program: OPPIK APLIKACE – VII. Výzva Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti údržby pozemních komunikací a tunelů. Projekt je řešen v účinné spolupráci mezi společností Značky Morava a.s. a…