INSTALACE VELKOPLOŠNÝCH SDZ V RÁMCI MSK

 

Zadavatel: ŘSD

Místo: Moravskoslezský kraj

Provedené práce: Dodání a montáž VLKP značek z lamel z lisovaného plechu FeZn s retroreflexní fólií tř. 2 a 3.