V letošní sezóně jsme díky nové vlastní technologii zvýšili kapacity pro instalaci dopravních knoflíků.