VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZVUČÍCÍM PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA

 

Objem zakázky: 5.881.740,- kč

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: D1 km 253 - 260 L/P + MUK 258

Provedené práce: Kompletní realizace VDZ plastem, zvučící