VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU A PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA

 

Objem zakázky: 4.624.616,- kč

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: D1 VDZ plast a barva 2016-SSÚD 22 Mankovice

Provedené práce: Kompletní realizace VDZ plastem, zvučící