OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MSK 2013 - 2014

 

Objem zakázky: 40.900.915,- Kč

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálníc ČR

Místo: Silnice I. tříd v Moravskoslezském kraji

Provedené práce: Provedení VDZ barvou a plastem, odstranění nevyhovujícího VDZ v celkovém rozsahu 468.643 m2