SILNICE R48, ZVÝŠENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSÍ

 

Zadavatel: Různí

Místo: Tunely Klimkovice, Lochkov, Cholupice, Panenská, Libouchec, Husovice, Královopolský, Pisárky,...

Provedené práce: Pravidelná obnova protismykových vlastností povrchů vozovek v tunelech technologií PeelJet Celoroční sledování protismykových vlastností povrchů ošetřených vozovek prováděl Leoš Nekula, zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 193. Ze zprávy z měření (zpráva č. PVV 001/14) v tomto článku čerpáme. Měření probíhala v dálničních a silničních tunelech ČR před a po údržbě povrchu vozovky pro obnovu protismykových vlastností. Měřeny byly vozovky v tunelech v celé délce a ve všech pruzích, po provedené údržbě byly měřeny jen úseky s obnovenými protismykovými vlastnosti v takovém intervalu, aby mohla být zjištěna životnost provedené údržby. Měření bylo prováděno TRT zařízením v souladu s normou ČSN 73 6177:2009. Ze zprávy vyplývá, že ošetřeny a měřeny byly tunely Klimkovice, Valík, Libouchec, Panenská, Cholupice, Lochkov, Pisárecký, Husovický, Královopolský. U každého tunelu bylo provedeno samostatné zhodnocení naměřených výsledků. Ve sledovaném období byla posuzována technologie brokování a dva odlišné systémy využívající energii tlakové vody. Byly ošetřeny asfaltové i cementobetonové vozovky. Z porovnání jednotlivých technologií vychází nejlépe technologie Peel Jet (Značky Morava a. s.), a to hned z několika pohledů. Ve srovnání s metodou brokování nemá devastující účinky na spáry CBK a zlepšení protismykových vlastností má déletrvající efekt.