ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ PO DN D1 KM 308 LS

 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: D1-341km

Provedené práce: Drsnění a vyčištění vozovky vodním paprskem(PEELJET).