REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNICE Č. II/647 - I. A II. ETAPA

 

Objem zakázky: 10.891.941,- Kč

Zadavatel: STRABAG a.s.

Místo: Silnice č.II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská

Provedené práce: Dodávka a montáž ocelových svodidlových systémů JSNH4/N2, JSNH4/H1 a betonových svodidel v celkové délce 11.085 bm