INSTALACE CLON PROTI OSLNĚNÍ 2015

 

Objem zakázky: 5.545.700,- Kč

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálníc ČR

Místo: Úsek silnice R56 v délce více než 2km

Provedené práce: Dodávka a instalace clon včetně zajištění DIO v úseku v délce 2,7km