INSTALACE NOVÉHO TYPU MOTOSVODIDEL

 

Zadavatel: Spemax

Místo: I/11, sedlo Skřítek

Provedené práce: Jako první v republice jsme instalovali certifikovaná svodidla se zvýšenou ochranou proti podjetí motocyklistů JSAM-M/H1. Jde o ucelený systémem jednostranného ocelového svodidla se zádržností H1 vycházející z typu JSAM (ArcelorMittal). Systém je doplněn o spodní pásnici, která tím, že zakrývá mezeru mezi svodnicí AM a povrchem terénu, tvoří ochranu proti podjetí motocyklistů. Vzhledem k tomu, že systém vychází z již zavedeného systému JSAM, je pásnice vyrobena z plechu tl. 2,8 mm stejně jako svodnice. Průřez svodnice AM je shodný se svodnicí NH4. Jediným rozdílem je tloušť- ka plechu, z kterého se svodnice vyrábí. Svodnice NH4 a AM lze v případě potřeby vzájemně přímo spojit.