VÝMĚNA POŠKOZENÝCH SVODIDEL I/35 A I/56

 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: I/35-330,3km, I/56-90,6km

Provedené práce: Výměna poškozených svodidel po živelné pohromě.