Zřídili jsme nové středisko v Ostravě

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni realizátoři staveb, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017.

Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy, organizuje ji firma TOP EXPO CZ. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, ŘSD ČR a Správou železniční dopravní cesty.

Oceněnou stavbou v kategorii Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč, byla stavba na silnici 1/44 Červenohorské sedlo – jih, na které jsme se formou subdodavatele podíleli realizací více než 10 500 bm vodorovného dopravního značení obsahující liniové, vodící, dělící čáry, směrové šipky, stíny, BUS zastávky, dále instalací svodidel v délce téměř 11 km,

dodávkou a montáží ocelového mostního a silničního zábradlí, osazením 1 760 ks zafrézovaných dopravních knoflíků, zhotovením turistických tabulí a rozcestníků a instalací svislého dopravního značení včetně výkopu, betonáže patek a montáže nosných konstrukcí SDZ.