Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany

 

Společnost Značky Morava, a.s. realizovala projekt ,,Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“. Investorovi, společnosti Letiště Brno a.s., jsme poskytli komplexní službu, nejdříve odstranění nežádoucího, již nefunkčního vodorovného značení a následný nástřik nového značení.

 

Odstranit více vrstvý nátěr barvy, je poměrně složitý proces, u kterého navíc nesmělo dojít k žádnému, byť minimálnímu poškození betonového krytu dráhy, dilatačních spár, hran a rohů dráhy a stejně tak nesmělo dojít ke snížení adhezních vlastností povrchu – přilnavosti (smykových vlastností).

Pro důkladné odstranění vodorovného dopravního značení byl použit vlastní unikátní stroj PEELJET pracující na bázi vysokotlakého vodního paprsku. Ten dokáže i více vrství nátěr šetrně odstranit tak, že nedojde k žádnému poškození CB krytu povrchu RWY ani jinak nezmění vlastnosti dráhy.

 

Práce byly provedeny zejména v nočních hodinách, kdy není provoz letiště tak velký. Rádi jsme vyšli vstříc tomuto požadavku. Vykonávající činnost a pohyb naší techniky se uskutečnil přímo na letištní dráze, v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení a překážkové plochy letiště.

Museli jsme dbát velmi zvýšené opatrnosti, v případě potřeby urychleně vyklidit dráhu, max. do 10 min od výzvy operátora, včetně vyklizení všech předmětů z dráhy. Samotná práce i výsledek předmětu plnění zakázky musel být realizován samozřejmě v souladu s příslušnými technickými předpisy, právními i hygienickými normami.

 

Se souhlasem společnosti Letiště Brno a.s. předkládáme video ze samotné realizace. Děkujeme všem zúčastněním, našim zaměstnancům i pracovníkům Letiště Brno, za součinnost, spolupráci. Velmi si vážíme kladné odezvy investora a pochvaly za splnění a vykonání všech požadovaných činností.