XXIII. odborný seminář 3.5.2018 – 4.5.2018 Skalský dvůr, Vysočina

 

Semináře se pravidelně účastní zejména správci komunikací (ŘSD, SUS, Kraje) ze všech koutů naší republiky. Zaměřením a cílem semináře je seznámit silničářskou veřejnost s aktuálními problémy správy a údržby, právními a technickými předpisy, novými technologiemi výstavby a údržby komunikací, problematikou dopravního značení s vazbou na bezpečnost silničního provozu a přehledem stěžejní mechanizace v oboru.

V zastoupení Značky Morava Group jsme přednášeli na téma BEZPEČNOSTNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (BPÚ) se zaměřením na funkčnost, účinnost i vedlejší projevy systému.

Detailně byla zhodnocena série měření a testů, provedených na několika vybraných úsecích prostřednictvím akreditovaných laboratorních společností, kde je již BPÚ aplikována. Jednotlivá měření, zhodnocení a výsledky speciálních úprav komunikací, jež byly předmětem diskuze:

 

Hluková zátěž

 

Povrchové vlastnosti, zejména:

- měření mikrotextury kyvadlem

- Provedení odtrhové zkoušky

- měření protismykových vlastností fp (drsnost povrchu/tření)

- měření hloubky makrotextury MPD

 

Statické hodnoty nehodovosti (porovnání údajů z Jednotné dopravní vektorové mapy)

 

Ze závěrečných zpráv výše uvedených kapitol lze jednoznačně konstatovat, že BPÚ si i po delší době drží parametry v souladu s Technickými předpisy a tyto parametry jsou zcela vyhovující. Nejdůležitější však je, že na drtivé většině míst takto ošetřených, nebyla ke dni zhodnocení zaznamenána žádná nehoda s následkem na zdraví, ani s lehce zraněnými osobami. Je zřejmé, že systém BPÚ funguje a dopravní nehody, či následky eliminuje.

 

To vyplývá i z přednášky ŘSD na téma ,,Přínos ŘSD pro bezpečnost silničního provozu“, která mimo jiné obsahovala i konkrétní místa a statistiku nehodovosti před a po uplatnění / realizace Bezpečnostní povrchové úpravy.

 

Jsme rádi, že přispíváme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.