Výstava dopravních technologií - ,,Intertraffic Amsterdam 21.-22.3.2018"

 

Účastnili jsme se významné akce - výstavy určené pro profesionály působící v oboru dopravních technologií.

Zajímala nás především technologie budoucnosti. Zpátky do firmy jsme přinesli cenné poznatky, které v současné

době zpracováváme a vyhodnocujeme. Již dnes je však jasné, že některé z nich uvedeme brzy do praxe.