D1 - 341,5-370,5 - dělicí čára

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: D1 v úseku 341,5-370,5km

Provedené práce: Provedení dělící čáry (lokální obnova) v šířce 0,125m termoplastem

Kruhový objezd Bohumín-Škřečoň

D5 SA VDZ pro projekt akustický a vibrační efekt

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: Úsek dálnice D5 směr Praha, 136-139 km

Provedené práce: VDZ v šíři 0,250 m ve studeném plastu i termoplastu.

Bezpečný přechod Šenov u N.J.

Zadavatel: ŘSD SSÚD č. 22 Mankovice

Místo: D1-296-311,73P, 311,73-296,342L, 341,5-329,5L

Provedené práce: Pokládka VDZ v termoplastu v šíři 0,250m a nápisů v křižovatce Bělotín