D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK 2016

 

Objem zakázky: 18.689.939,- Kč

Zadavatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Místo: Exit 29 Hvězdonice – Exit 34 Ostředek

Provedené práce: Demontáž svodidel N2, dodávka a montáž ocelových svodidel H1 a H2 včetně náběhů