• Hofmann  (velké i malé stroje na aplikaci VDZ barvou)
 • Spotlfex (stroj na aplikaci VDZ plastem za studena)
 • Struktura (stroj na aplikaci VDZ plastem za studena)
 • Univerzální stroj Spotflex i Struktura současně
 • Multidot line (značení termoplastem)
 • BORUM - silniční stroj na aplikaci VDZ
 • Peeljet (povrchová úprava za pomocí vodního paprsku)
 • Blastrac (povrchová úprava brokovací technologií)
 • Beranidla OTRECO (pro instalaci svodidlových systémů)
 • Frézy Blastrac
 • Flotila nákladních vozů včetně nakládacího ramene
 • Dodávkové vozy

 

Strojní park společnosti Značky Morava, a.s. se vyvíjí dynamicky v přímé souvislosti s rozvojem firmy a prochází pravidelně obměnou. Silné technologické zázemí nám umožňuje denně realizovat veškerou svou nabízenou činnost.

 

Pro vodorovné dopravní značení barvou a plastem používáme silniční značkovací stroje Hofmann a Borum.

Nejčastěji aplikujeme náš certifikovaný systém MULTIDOT LINE – značení termoplastem, SPOTFLEX – značení plastem za studena, STRUKTURA - značení plastem za studena.

 

Součástí vybavení pro aplikaci VDZ je i paleta malých a středních strojů pro aplikaci VDZ (Hoffmann, Graco), také fréza na instalaci zafrézovaných dopravních odrazek - knoflíků. Fréza na odstraňování nevyhovujícího VDZ je samozřejmostí.

 

K instalaci zádržných systémů používáme 3 vlastní robustní beranidla značky ORTECO, typ samojízdné 600, samojízdné 800HD a samojízdné, typ 1000HD , pro přepravu svodidel disponujeme flotilou nákladních vozů, včetně vozu s hydraulickou rukou. Díky možnosti pracovat souběžně, jsme schopni vysoké produktivity. Svodidlové skupiny jsou navíc vybaveny kopacími stroji, technikou na vrtání mostních svodidel či instalaci protihlukových opatření. Pro přepravu ostatního materiálu používáme několik dodávkových vozů. V terénu se můžete setkat se speciálními velkými vozy PeelJet a Blastrac, které užíváme pro plošné povrchové úpravy komunikací - zlepšení protismykových vlastností, ale také k odstranění VDZ a gumové vrstvy z povrchů např. přistávacích a vzletových drah.