Člen skupiny CIDEM Holding

Komplexní dodavatel v oblasti dopravního stavitelství

Posláním je zajistit především bezpečnost všem účastníkům silničního provozu

Významná společnost na tuzemském trhu a na Slovensku

Realizace zakázek i v EU

Nejmodernější technologie a postupy

Silné zázemí, finanční stabilita, dlouholeté zkušenosti (25 let)

Spolupráce – soukromá i státní sféra, odborná pracoviště, specializované firmy i vysoké školy

 

Společnost Značky Morava, a.s. je komplexním dodavatelem v oblasti dopravního stavitelství. Prioritním posláním společnosti je zajištění co nejvyšší bezpečnosti všem účastníkům silničního provozu. Používáme nejmodernější technologie, postupy a především díky dlouholetým zkušenostem se výrazně podílíme na výstavbě bezpečné sítě dálnic a silnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Hlavní činností je realizace vodorovného dopravního značení, instalace silničních ocelových svodidel, výroba a instalace svislého dopravního značení, aplikace protismykových a protinámrazových systémů, dodávky veškerého příslušenství a vybavení pozemních komunikací jako jsou např. směrové sloupky, zafrézované odrazky, všesměrná reflexní oka, solární směrové a výstražná světla, zpomalovací prahy, dopravní zrcadla. Jsme a budeme významnou společností v oboru dopravního stavitelství na tuzemském trhu. Naše dobré jméno nám v současnosti otevírá dveře i do jiných zemí EU, kde jsme již několik zakázek úspěšně dokončili a další realizujeme. Neustále školíme zaměstnance tak, abychom byli kontinuálně opravdovými odborníky ve svém oboru. Spolupracujeme s celou řadou příslušných institucí v soukromé i státní sféře. Mezi ně patří odborná pracoviště, specializované firmy i vysoké školy. Nebojíme se realizovat a testovat nápady, které vzejdou od našich zaměstnanců, na základě praktických zkušeností z terénu. V neposlední řadě zpracováváme projektové dokumentace pro dopravní stavby. Samozřejmostí je pak zajišťování veškerých služeb související s bezpečným provozem na pozemních komunikacích. Značky Morava, a.s. - to je silné zázemí, finanční stabilita, která trvá již 25 let.

 

 

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO SPECIFICKÉHO STROJNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ PRO ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI FIRMY ZNAČKY MORAVA, A.S.

 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "Pořízení nového specifického strojního a technologického vybavení pro rozšíření činnosti firmy Značky Morava, a.s.", registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006481.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu společnosti Značky Morava, a.s., která se zabývá mj. komplexními dodávkami v oblasti dopravního stavitelství, je pořízení nového specifického strojního vybavení. Záměr přispěje k rozšíření technologického a strojního vybavení a zvýšení inovační výkonnosti společnosti a růstu zaměstnanosti firmy v Krnově.

 

Logo EU

Logo MPO