Značky Morava a.s. klade důraz na zodpovědné chování vůči životnímu prostředí, jeho zlepšování, trvale udržitelný rozvoj a vývoj nových, šetrnějších technologií. Svými pracovními metodami se snažíme o co největší omezení negativních dopadů stavebních prací, o lepší využívání vstupů, minimalizaci odpadů nebo omezení znečišťování včetně prašnosti. Nebezpečné odpady likvidujeme prostřednictvím specializovaných firem. Do plnění svých cílů se snaží zapojit všechny zaměstnance. Třídění odpadu na pracovištích je samozřejmostí. Naše speciální stroje, které denně zlepšují bezpečnost silničního provozu jsou k prostředí velmi šetrné. Např. při práci na zdrsnění povrchů komunikací jsou mašiny vybaveny odsávacím mechanismem, který nasává veškerou hmotu zpět do speciálních big bagů. Nepoužíváme chemikálie, aditiva, substance či jiné nebezpečné látky.