Údržba zeleně a komunikací

 

V rámci péče o zeleň nabízíme kosení trávníků, údržbu záhonů, odborné ořezy keřů a stromů, kácení, frézování pařezů.V oblasti údržby komunikací zajišťujeme zimní i letní údržbu obecních chodníků, vozovek, nebo také firemních areálů a venkovních ploch obchodních center.