Vodorovné dopravní značení provádíme...

 

 • barvou
 • profilovaným dvousložkovým plastem za studena
 • profilovaným termoplastem

 

Vlastnosti...

 • zvučící  a vibrační efekt (plast)
 • obsahuje balotinu
 • odvádí vodu (plast), výborná retroreflexe

 

 

Aplikujeme na:

 

 • dálnicích a silnicích (všech tříd)
 • místních a účelových komunikacích
 • parkovištích a zastávkách MHD
 • letištních dráhách, autodromech
 • v průmyslových či obchodních areálech

 

Certifikované systémy:

 

 • MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem
 • SPOTFLEX – profilovaný dvousložkový plast za studena
 • STRUKTUROVANÉ značení – profilovaný dvousložkový plast
 • všechny systémy mají zvučící a vibrační efekt, vysokou viditelnost za deště díky plynulému odvodu vody

 

Značky Morava a. s. provádí kompletní vodorovné dopravní značení pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, parkoviště a letiště či průmyslové areály. Vzhledem k tomu, že vlastníme širokou škálu technologických zařízení, přizpůsobíme aplikaci různým podmínkám, povrchům a specifickým požadavkům zákazníka. Při samotných aplikacích věnujeme nadstandardní pozornost kontrole nastavení strojů a průběhu práce. Aplikujeme vodorovné dopravní značení jednosložkovou barvou, dvojsložkovým studeným plastem i termoplaste pro všechny typy provedení VDZ. Všechny používané materiály odpovídají přísným technickým požadavkům pro použití na našich komunikacích a jsou uvedeny v katalogu hmot, který je schválen ministerstvem dopravy. Podílíme se na vývoji nových materiálů a jejich aplikace na vozovky pozemních komunikací.

 

 


MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem

 

Dopravní značení, jehož podstata je vedle zvýšení efektivity (zvuku) vodorovné dopravní značky (čáry), také optimální odvodnění vozovky a velmi dobrá viditelnost značení za mokra. Technologie MULTIDOT (MDL) je navíc finančně výhodná a ekologicky nenáročná (bezodpadová ). Značení MDL je prováděno termoplastickou hmotou tj. substancí ve formě bloků, granulí nebo prášku. Primární výhodou je doba tuhnutí, která při teplotě 23,5°C trvá kolem 3 minut. Poté je možno čáru přejíždět. Další z mnoha výhod je dlouhodobá životnost. Tato metoda je doporučována pro všechny dopravní novostavby a novější povrchy. Vše je aplikováno speciálním strojem Hofman H18 - 1 MDL.

Předformátované termoplasty

 

 • výborně drží na žulových kostkách či zámecké dlažbě, běžně s pokládkou v centrech měst
 • v kombinaci se svislým dopravním značením výrazně upozorňuje např. na omezení rychlosti, přechody pro chodce apod.
 • trvanlivost 8x delší než u barvy

 

Předformátované termoplasty umožňují způsob aplikace, kdy předpřipravené přesné tvary dopravního značení se po pokládce na povrch vozovky a nahřátí trvale spojí s povrchem vozovky. Tento typ materiálů je využíván zejména u složitějších symbolů a tvarů, ale také u přechodů pro chodce či vodících slepeckých proužků. Jeho aplikace je produktivní a trvanlivost až 8 krát delší než u barvy. Příkladně na plochách z žulové dlažby a místech s vysoce zátěžovými plochami nemá konkurenci. Značky Morava a. s. jsou jak distributorem tohoto materiálu, tak zkušenými aplikátory.

Spotflex

 

Strukturální značení, které se aplikuje na vozovku jako efektivní definované profilované značení, za účelem zvýšení noční viditelnosti a za mokra. Díky optimálnímu odvodnění vydávají tyto 3 až 5 mm vysoké body, vytvořené 2 komponentním plastem za studena, dostatečnou retroreflexi i za silného deště. Systém je vhodný pro vytváření tzv. zvukového efektu při přejíždění značení (závislé na výšce bodů). Nová technologie, která je docílená strojem Hofmann H18 - 1 Spotflex, tato technologie je v českém prostředí novinkou. Nejvhodnější vodorovné dopravní značení pro dálnice a rychlostní komunikace.

Dvousložkové plasty nanášené za studena

 

Profilované, nehlučné, strukturální značení s dlouhodobou životností – nástřik technologií strojního typu Hofmann H26-1. Využívá se pro vodící a dělicí čáry. Využívá se pro silnice I. tříd nebo významnějších silnic nižší kategorie.

Jednosložková silniční barva

 

Hladké značení nástřik technologií strojního typu Hofmann H26-3 a H26-1, nebo ručními stroji typu Titan. VDZ v barvě se využívá jak pro liniové značení, tak i pro plošné VDZ. Využívá se hlavně na starších komunikacích I, II a III. třídy a místních komunikacích. Vhodné také pro pokládku pro I. fázi VDZ na nových úsecích před pokládkou trvalého VDZ dvousložkovým studeným plastem.

Dvousložkové plasty nanášené za studena

 

Profilované, nehlučné, strukturální značení s dlouhodobou životností – nástřik technologií strojního typu Hofmann H26-1. Využívá se pro vodící a dělicí čáry. Využívá se pro silnice I. tříd nebo významnějších silnic nižší kategorie.

Dekorativní značení

 

 • Řešení pro speciální a individuální design
 • Aplikace je rychlá a jednoduchá
 • Žádné škodlivé látky, pigmenty jsou organické (žádné olovo a těžké kovy)
 • Odolné vůči UV záření, barvy jsou jasné a lesklé na dlouhou dobu
 • K dispozici 26 barev, případně i speciální barvy

 

Vhodné pro:

 

 • veřejná prostranství (centra měst, sídliště, parky, aquaparky)
 • dětská hřiště (školy, školky, dvory, areály, tělocvičny)
 • loga, brands, vlajky (společností, klubů, organizací)
 • vchody, vjezdy, parkoviště
 • místa s větší koncentrací lidí (nádraží, sportoviště, turistická místa)
 • závodní dráhy, silnice, chodníky (turistické značení)

 

Sledování tmavého a nudného povrchu není pro život inspirativní. Tak proč do povrchu nevložit barvy a neudělat tak zemi krásnější a mnohem živoucí?
Dekorativní značení předformovaného termoplastu poskytuje řešení pro speciální a individuální design. Společnosti mají možnost velmi zajímavě a přitom seriózně, prezentovat své logo či jinak stylově vyjádřit motto, image firmy např. před vchodem, na parkovišti, na příjezdové cestě. Státní instituce mohou přispět realizací přeformovaného termoplastu na veřejných prostranstvích k rozmanitosti okolní scény a zejména dětem emotivní produkt přináší mnoho zábavy. Nápadům se meze nekladou. Barevné, povzbuzující a zároveň dekorativní značení je výborným řešením pro obnovu dětských hřišť ve školách nebo v mateřských školkách. Zároveň těm nejmenším hry na hřišti přináší nejen čisté hraní, ale i pravopisná či matematická témata, která poskytují alternativní a zábavný způsob učení. Ozdobné hry samozřejmě podporují aktivní učení. Předformované symboly nabízí jiný přístup k značení parkovacích míst a vstupů do vašich prostor. Rozmanitý design vám dává svobodu navrhovat veřejná prostranství jinak a získat schopnost rozjasnit prostředí. Barevné symboly dávají štěstí a inspiraci pro všechny. K dispozici máme 26 barev, které usnadňují návrh dekorativních a inspirujících značek a symbolů. Pro náročnější řešení můžeme připravit i speciální barvy! Systém je snadno dostupný ve speciálních a individuálních provedeních. Moderní flexibilní výrobní zařízení umožní rychle reagovat i na zvláštní požadavky. Aplikace je rychlá a jednoduchá, instalaci zvládne jedna osoba za pomocí koštěte a plynového hořáku. Symboly v rámci komplexní dodávky samozřejmě rádi odborně nainstalujeme. Produkt je odolný vůči UV záření. Barvy zůstávají jasné a lesklé na dlouhou dobu. Materiál neobsahuje žádné škodlivé látky pro životní prostředí. Pigmenty jsou organické a neobsahují olovo ani jiné těžké kovy.