Název projektu: Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty

 

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024540

 

Program: OPPIK APLIKACE - VIII. Výzva

 

Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti chemického odstraňování vodorovného dopravního značení a povrchové úpravy cyklostezek. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi společností Značky Morava a.s. a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Výstupem projektu bude funkční vzorek chemického přípravku k odstraňování vodorovného dopravního značení a ověřená technologie bezpečnostní povrchové úpravy cyklostezek.

 

Termín realizace: 06/2021 - 5/2023

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

 

 

 

Seznam pořízeného majetku ve společnosti Značky Morava, a.s. v rámci dotačního titulu Potenciál

 Více zde

Dne 12. března 2021 došlo ke změně ve struktuře akcionářů Značky Morava a.s.

 Více zde

Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ

 Více zde

Budování výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Značky Morava, a.s.

 Více zde

Zřídili jsme nové středisko v Ostravě

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni realizátoři staveb, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017.

Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy, organizuje ji firma TOP EXPO CZ. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, ŘSD ČR a Správou železniční dopravní cesty.

Oceněnou stavbou v kategorii Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč, byla stavba na silnici 1/44 Červenohorské sedlo – jih, na které jsme se formou subdodavatele podíleli realizací více než 10 500 bm vodorovného dopravního značení obsahující liniové, vodící, dělící čáry, směrové šipky, stíny, BUS zastávky, dále instalací svodidel v délce téměř 11 km,

dodávkou a montáží ocelového mostního a silničního zábradlí, osazením 1 760 ks zafrézovaných dopravních knoflíků, zhotovením turistických tabulí a rozcestníků a instalací svislého dopravního značení včetně výkopu, betonáže patek a montáže nosných konstrukcí SDZ.

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2017 – OCENĚNÍ

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni realizátoři staveb, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017.

Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy, organizuje ji firma TOP EXPO CZ. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, ŘSD ČR a Správou železniční dopravní cesty.

Oceněnou stavbou v kategorii Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč, byla stavba na silnici 1/44 Červenohorské sedlo – jih, na které jsme se formou subdodavatele podíleli realizací více než 10 500 bm vodorovného dopravního značení obsahující liniové, vodící, dělící čáry, směrové šipky, stíny, BUS zastávky, dále instalací svodidel v délce téměř 11 km,

dodávkou a montáží ocelového mostního a silničního zábradlí, osazením 1 760 ks zafrézovaných dopravních knoflíků, zhotovením turistických tabulí a rozcestníků a instalací svislého dopravního značení včetně výkopu, betonáže patek a montáže nosných konstrukcí SDZ.

REPORTÁŽ Z INSTALACE DEKORATIVNÍHO ZNAČENÍ PRO DĚTI

 

Pro Městský úřad Bohumín proběhla na konci léta v Hobby parku a na sídlišti v Tovární ulici realizace dvou skákacích panáků vyrobených z trvanlivého předformovaného termoplastu. Na obou místech barevné obrazce oživili šedou plochu a rozjasnili tak prostředí. Dětským hřištím přináší tato forma novou jiskru a pestřejší vzhled. Přejeme dětem, ať jim přinesou mnoho zábavy!

 

Z místa instalaci vznikla video reportáž bohumínského televizního informačního kanálu (TIK Bohumín), kterou můžete shlédnout zde.

26. Silniční konference - Ostrava 2018

 

Děkujeme všem, kteří nás přišli pozdravit do Atletické haly Vítkovické arény v Ostravě dne 17. a 18. října 2018 !

 

Už nyní se těšíme na příští rok a doufáme, že se všichni opět ve zdraví shledáme, tentokráte 23. a 24. října 2019 na Výstavišti v Českých Budějovicích.

LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

 

Společnost Značky Morava, a. s. zajišťuje od léta roku 2018 letní údržbu silnic I. tříd v Moravskoslezském kraji. Rozšířili jsme tak spektrum našich činností zejména o opravy vozovek, čištění příkopů a svahů, čištění propustků, vpustí, žlabů, dále řez a průklest, štěpkování apod.

 

Reagujeme v co nejkratším čase na podněty správců komunikací i obcí. Rychlou reakcí jsme schopni např. strojním metením samosběrem okamžitě snížit prašnost prostředí, opravou výtluků zlepšit bezpečnost, vyčištěním krajnic nebo příkopů zlepšit odvod vody z komunikací a sběrem odpadků vyhozených z automobilů, patřícím nezodpovědným řidičům/spoluobčanům, šetřit životní prostředí.

Drážkování – odvodnění komunikací frézováním

 

Pro správce komunikací nově dodáváme drážkování CB i AB krytů povrchu.

 

Na vozovkách a v místech, kde se za deště kumuluje voda kvůli nedostatečnému odvodu, realizujeme naší technikou známé drážky, s jejíchž pomocí docílíme odvodnění silnice. Nedochází tedy k aquaplaning efektu a adhezní vlastnosti pneumatik k povrchu vozovky zůstávají ve správných hodnotách.

Uvádíme na trh nový dopravní knoflík ZNAKNOB1

 

Společnost Značky Morava, a.s. představuje nový certifikovaný dopravní knoflík Znaknob1 určený pro zafrézování do povrchů vozovek.

 

Dopravní knoflík se vyznačuje vysokou retroreflexí, která napomáhá řidičům v noci i za zhoršených klimatických podmínek (mlha, silný déšť) udržet správný směr jízdy.

 

Samotné otěruvzdorné prizmatické skleněné odrazové sklíčko, čítající tisíce malých bodů, je ke knoflíku fixováno prostřednictvím dvousložkového akrylového lepidla (3M™ Schotch-Weld DP 8810 NS) s vysokou rázovou pevností – odolností proti nárazům. Lepidlo je nestékavé, vytvrzené a poskytuje výbornou adhezi. Velmi odolný trvanlivý spoj zajistí rychle vytvořenou pevnou vazbu s konstrukční pevností během několika minut. Snižuje tak dobu čekání a zvyšuje efektivitu práce.

 

Dlouhou životnost celého optického prvku zajišťuje samotné tělo knoflíku vyrobené z šedé litiny, které je v porovnání s jinými typy knoflíků, dostupných na tuzemském trhu, navíc ošetřeno speciálním povlakem ZABRAŇUJÍCÍMU VZNIKU KOROZE.

 

Litinové tělo má vysokou tlakovou odolnost 200 kN přičemž tlaková odolnost samotného reflexního odražeče je 60 kN.

 

Optické prvky jsou dnes nedílnou součástí vodorovného dopravního značení a stali se efektivním doplňkem pro bezpečný a plynulý provoz. Bezesporu mnohem lépe zpřehledňují celkovou situaci na komunikacích a řidiče nutí k větší pozornosti a tím i opatrnosti. Osoba za volantem tak má větší jistotu o správné poloze vozidla na vozovce i o okamžitém směru jízdy.

Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany

 

Společnost Značky Morava, a.s. realizovala projekt ,,Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“. Investorovi, společnosti Letiště Brno a.s., jsme poskytli komplexní službu, nejdříve odstranění nežádoucího, již nefunkčního vodorovného značení a následný nástřik nového značení.

 

Odstranit více vrstvý nátěr barvy, je poměrně složitý proces, u kterého navíc nesmělo dojít k žádnému, byť minimálnímu poškození betonového krytu dráhy, dilatačních spár, hran a rohů dráhy a stejně tak nesmělo dojít ke snížení adhezních vlastností povrchu – přilnavosti (smykových vlastností).

Pro důkladné odstranění vodorovného dopravního značení byl použit vlastní unikátní stroj PEELJET pracující na bázi vysokotlakého vodního paprsku. Ten dokáže i více vrství nátěr šetrně odstranit tak, že nedojde k žádnému poškození CB krytu povrchu RWY ani jinak nezmění vlastnosti dráhy.

 

Práce byly provedeny zejména v nočních hodinách, kdy není provoz letiště tak velký. Rádi jsme vyšli vstříc tomuto požadavku. Vykonávající činnost a pohyb naší techniky se uskutečnil přímo na letištní dráze, v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení a překážkové plochy letiště.

Museli jsme dbát velmi zvýšené opatrnosti, v případě potřeby urychleně vyklidit dráhu, max. do 10 min od výzvy operátora, včetně vyklizení všech předmětů z dráhy. Samotná práce i výsledek předmětu plnění zakázky musel být realizován samozřejmě v souladu s příslušnými technickými předpisy, právními i hygienickými normami.

 

Se souhlasem společnosti Letiště Brno a.s. předkládáme video ze samotné realizace. Děkujeme všem zúčastněním, našim zaměstnancům i pracovníkům Letiště Brno, za součinnost, spolupráci. Velmi si vážíme kladné odezvy investora a pochvaly za splnění a vykonání všech požadovaných činností.

XXIII. odborný seminář 3.5.2018 – 4.5.2018 Skalský dvůr, Vysočina

 

Semináře se pravidelně účastní zejména správci komunikací (ŘSD, SUS, Kraje) ze všech koutů naší republiky. Zaměřením a cílem semináře je seznámit silničářskou veřejnost s aktuálními problémy správy a údržby, právními a technickými předpisy, novými technologiemi výstavby a údržby komunikací, problematikou dopravního značení s vazbou na bezpečnost silničního provozu a přehledem stěžejní mechanizace v oboru.

V zastoupení Značky Morava Group jsme přednášeli na téma BEZPEČNOSTNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (BPÚ) se zaměřením na funkčnost, účinnost i vedlejší projevy systému.

Detailně byla zhodnocena série měření a testů, provedených na několika vybraných úsecích prostřednictvím akreditovaných laboratorních společností, kde je již BPÚ aplikována. Jednotlivá měření, zhodnocení a výsledky speciálních úprav komunikací, jež byly předmětem diskuze:

 

Hluková zátěž

 

Povrchové vlastnosti, zejména:

- měření mikrotextury kyvadlem

- Provedení odtrhové zkoušky

- měření protismykových vlastností fp (drsnost povrchu/tření)

- měření hloubky makrotextury MPD

 

Statické hodnoty nehodovosti (porovnání údajů z Jednotné dopravní vektorové mapy)

 

Ze závěrečných zpráv výše uvedených kapitol lze jednoznačně konstatovat, že BPÚ si i po delší době drží parametry v souladu s Technickými předpisy a tyto parametry jsou zcela vyhovující. Nejdůležitější však je, že na drtivé většině míst takto ošetřených, nebyla ke dni zhodnocení zaznamenána žádná nehoda s následkem na zdraví, ani s lehce zraněnými osobami. Je zřejmé, že systém BPÚ funguje a dopravní nehody, či následky eliminuje.

 

To vyplývá i z přednášky ŘSD na téma ,,Přínos ŘSD pro bezpečnost silničního provozu“, která mimo jiné obsahovala i konkrétní místa a statistiku nehodovosti před a po uplatnění / realizace Bezpečnostní povrchové úpravy.

 

Jsme rádi, že přispíváme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Obnova vozového parku 2018

 

Skupina Značky Morava Group neustále investuje nemalé finanční prostředky nejen do nových technologií.

 

S příchodem nové sezóny jsme rozšířili flotilu osobních, užitkových i nákladních vozů o zcela nové:

3ks Hyundai I30 II

1ks Hyundai I40

5ks Citroën Berlingo 1,6 Hdi

1ks Dacia Dokker

3ks Peugeot Boxer

1ks Škoda Superb

2ks Man nákladní vůz

6ks Mercedes Actros 2541

2ks Přívěs Humbaur HS106020 BS

1ks Stříkací stroj Borum BM 5000

1ks Fréza Blastrac

 

Uvědomujeme si, že základním prvkem pro zachování bezpečnosti na silnicích je užívání motorových vozidel v perfektním technickém stavu, což mimo jiné přispívá i ke správným podmínkám pro provedení kvalitní práce.

Výstava dopravních technologií - ,,Intertraffic Amsterdam 21.-22.3.2018"

 

Účastnili jsme se významné akce - výstavy určené pro profesionály působící v oboru dopravních technologií.

Zajímala nás především technologie budoucnosti. Zpátky do firmy jsme přinesli cenné poznatky, které v současné

době zpracováváme a vyhodnocujeme. Již dnes je však jasné, že některé z nich uvedeme brzy do praxe.

Výstavba nového sídla společnosti

 

Realizujeme výstavbu nového zázemí pro naše zaměstnance. K tomuto rozhodnutí nás vede skutečnost nedostatečné kapacity současného areálu. Pro uskladnění technologií, materiálu a pro parkování zejména speciálních nákladních a užitkových vozů si dnes pronajímáme v Krnově různá místa.

Nový areál nám poskytne komfortnost v harmonickém uspořádání a větší efektivitu, protože budeme mít všechny potřebné náležitosti k vykonávání činnosti na jednom místě. Spokojenost zaměstnanců je pro nás důležitá a pracovní prostředí má na spokojenost samozřejmě velký vliv.

Jednoduše řečeno: Nové je nové...:)

Těšíme se na viděnou se všemi obchodními partnery, které příští rok, toho času na ,,zelené louce", uvítáme.

Chytré novinky v dopravě – Opava 5. 10. 2017

 

Společnost Značky Morava, a.s. se účastnila konference ,,Chytré novinky v dopravě“, která proběhla 5. 10. 2017 ve Wellness hotelu Opava.

Kromě teoretické prezentace nejnovějších trendů v oboru dopravního stavitelství jsme měli možnost předvést praktickou ukázku:

 

Pokládky červené bezpečnostní povrchové úpravy Tyregrip

Vysprávky výtluku inovativní termoplastickou hmotou ChipFill

Osazení obrubníku všesměrovými reflexními oky zvyšující bezpečnost

Předvedení parkovací zábrany Parkinguru na dálkové ovládání

Předformovaného termoplastu se symboly dopravního značení a dekorativních symbolů určených zejména pro veřejná místa a dětská hřiště

Vzorku plátu s modrou bezpečnostní povrchovou úpravou Frostgrip eliminující vznik náledí, určenou pro mostní konstrukce

Rozestavění přechodného dopravního značení včetně semaforu

 

Děkujeme všem hostům z řad zástupců měst a obcí, Technických služeb, ale i např. Policie ČR, kteří se této věcné akce zúčastnili.

V současné době pro Vás připravujeme podobné setkání. V případě zájmu rádi podáme bližší informace prostřednictvím kontaktního e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Silniční konference Brno 2017 - Poděkování

 

Děkujeme všem obchodním partnerům, kteří nás navštívili na Silniční konferenci, uskutečněná ve dnech 18. a 19.10. 2017 v areálu BVV.

Letiště Pisa

 

Realizujeme mezinárodní zakázky. Zajistili jsme obnovu správných vlastností povrchu letištní dráhy na mezinárodním a vojenském letišti v Pise (Itálie).

Nová organizace Značky Morava Group 

 

Měníme korporátní identitu společnosti.

 

Značky Morava Group je nová korporátní identita uskupení společností, mezi které aktuálně patří společnost Značky Morava, a.s., společnost Silverton s.r.o. a společnost Grames s.r.o., působící na Slovensku.  Všichni 3 členové se ztotožňují s firemními hodnotami jako jsou např. etika, enviromentální politika firmy, politika jakosti, systém managementu splňující požadavky normy ISO 9001. Skupina Značky Morava Group vytváří silný celek s významným podílem na trhu v oboru dopravního stavitelství. Našim posláním je neustále zlepšovat, vyvíjet a fyzicky realizovat bezpečnost silničního provozu. Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí v soukromé i státní sféře. Mezi ně patří specializovaná pracoviště, akreditované znalecké laboratoře i vysoké školy. Při plnění mnohdy nelehkých úkolů a výzev se můžeme opřít o naše zkušenosti trvající již 25 let.

Dekorativní značení

 

Mezi naše  produkty nově zařazujeme Dekorativní značení fungující na bázi předformovaného termoplastu. Vhodné především pro dětská hřiště, školky, školy, parky... Více v sekci Vodorovné dopravní značení.

http://znackymorava.cz/subdom/novyweb/index.php/cs/home/znacky-morava/nabizime/dopravni-znaceni/vodorovne-znaceni

 

Silniční konference Brno 2017 - Poděkování

 

Děkujeme všem obchodním parterům, kteří nás navštívili na Silniční konferenci, uskutečněné ve dnech 18. a 19.10. 2017 v areálu BVV.

 

BLASTRAC - pro obnovu správných vlastností komunikací

 

Náš strojní park disponuje novým speciálním strojem - více v sekci ,,Údržba a opravy komunikací" - ,,Blastrac systém".

http://znackymorava.cz/subdom/novyweb/index.php/cs/home/znacky-morava/nabizime/udrzba-a-opravy-komunikaci/blastrac-system