VYTVÁŘÍME MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

VIZE_MISE

NÁSKOK TECHNOLOGIÍ
 
Tam, kde jiní začínají uvažovat o možném nákupu technologií, Značky Morava Group zahajují ověřovací zkoušky. Inovace je klíčem ke všemu, co děláme. Vidíme v budoucnosti velkou příležitost pro rozvoj. Vnímáme vznik nové moderní infrastruktury, moderního města, širších urbánních celků, propojených trasami inteligentních sítí, bezpečných silnic a dopravních tepen.
 
FINANČNÍ STABILITA
 
Struktura vztahů, lidí, firem, institucí, vysokých škol a dodavatelů, se kterými spolupracujeme na projektech, je důležitá. Podmínkou pro schopnost naplňovat dohodnuté projekty je finanční stabilita. Značky Morava Group jsou stabilní, solidní a spolehlivý partner. S tradicí rodinné značky, která trvá už 25 let, budeme i v budoucnu významnou společností v oboru dopravního stavitelství.
PERSPEKTIVA A ETIKA
 
Dlouhodobě upřednostňujeme vztahy, které jsou založeny na etice a férových podmínkách byznysu. Naším cílem není překotný růst, mediální pozornost ani účast na super výhodných zakázkách, které mají zákulisí, postrádající elementární etiku. Naše dlouholetá zkušenost říká, že jméno máte jen jedno a není nic dražšího než napravovat pošramocenou pověst.
 
ZNAČKY MORAVA GROUP
 
Stabilní pozice na trhu. 25 let v oboru výstavby dopravní infrastruktury. 120 zaměstnanců. Množství speciálních strojů na vodorovné dopravní značení. Technologie PeelJet a Blastrac. Důraz na bezpečnostní protismykové úpravy povrchů komunikací. Zádržné systémy. Vlastní výroba značek. Obchodní činnost. Perspektivní partner pro instituce, státní správu, správce komunikací, stavební firmy, provozovatele objektů, letišť či průmyslových areálů.
365 dní
INOVACÍ
Každý den pracujeme na bezpečnosti nás všech.
25 let
STABILNÍ POZICE NA TRHU
25 Let v oboru výstavby dopravní infrastruktury.
99,8%
ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI
Značky Morava Group jsou spolehlivou, stabilní a zavedenou firmou.
100%
 LIDSKÉ ZDROJE
Jsou pro nás prioritou.
responsegraf
INOVACÍ
365 dní
Každý den pracujeme na bezpečnosti nás všech.
responsegraf
STABILNÍ POZICE NA TRHU
25 let
responsegraf
25 Let v oboru výstavby dopravní infrastruktury.
responsegraf
ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI
99,8%
Značky Morava Group jsou spolehlivou, stabilní a zavedenou firmou.
responsegraf
LIDSKÉ ZDROJE
100%
responsegraf
Jsou pro nás prioritou.

KARIÉRA

Seznam volných pozic:

Značky Morava, a.s.

background

Kvalifikovaný personál jde ruku v ruce s dokonale provedenou prací.